delere*

delere*
[LIT ]

Supresión de palabras e mesmo períodos completos dun texto que non foron escritos polo autor da obra, senón por un copista ou anotador e que, polo tanto, se consideran erros textuais por adición.