deformación

deformación

lat deformatĭōne

Plural: deformacións
 1. s f

  Acción e efecto de deformar ou deformarse.

  1. s

   ariación da forma e mesmo da estrutura cristalina dun corpo, que se produce cando cambian as forzas internas.

  2. deformación elástica

   Deformación que é proporcional ás tensións internas do corpo e que desaparece cando estas cesan.

  3. deformación plástica

   Deformación dun material sometido a un esforzo, que permanece cando este cesa.

  4. enerxía de deformación

   Enerxía que hai que ceder a un corpo para que se deforme.

 2. s f [IMAX ]

  Cambio fotográfico que modifica as imaxes co fin de conseguir uns determinados efectos especiais.

 3. deformación profesional [PSIC ]

  Conxunto de actitudes e hábitos que resultan do exercicio dunha profesión e que se trasladan de maneira abusiva á vida cotiá.

 4. deformación tectónica [XEOL ]

  Cambio de forma, posición ou volume dunha rocha, capa ou área da codia terrestre.