deckenschotter*

deckenschotter*
Plural: deckenschotteres
s m [XEOG ]

Masa de fragmentos rochosos depositados polos glaciares durante as dúas primeiras glaciacións cuaternarias do N dos Alpes.