africar

africar

lat affricare ‘friccionar’

v t [LING ]

Pronunciar algunhas consoantes oclusivas con oclusión incompleta.