cursus honorum*

cursus honorum*
[DER ]

Expresión, equivalente a ‘sucesión’ ou ‘carreira dos honores’, que se empregaba para designar a orde en que debía efectuarse a carreira política en Roma, as condicións para ocupar as maxistraturas e os cargos públicos aos que podía acceder un patricio.

Palabras vecinas

cursivo -va curso cursor cursus honorum* curtación curtametraxe curtidade