aférese

aférese

gr ἀϕ αίρεσις ‘acto de cortar e separar partes dun conxunto’ ἀϕ αίρέω ‘quitar’

Plural: aféreses
  1. s f [BIOQ ]

    Técnica empregada para separar do sangue diversos compoñentes, que logo poden ser procesados con distintas finalidades.

  2. s f [LING ]

    Perda dun fonema ou dunha sílaba en posición inicial de palabra.

Citas

  • tar por estar, maxinar por imaxinar