contino, de

contino, de
loc adv

Dunha forma continuada.