consecutio temporum*

consecutio temporum*
[LING ]

Dependencia ou interrelación temporal que se dá na oración composta latina.