connosco

connosco

lat cŭm + lat nōbīscŭm

pron pers

Forma tónica ligada de primeira persoa de plural que funciona como complemento. OBS: As formas sintéticas tradicionais alternan coas formas analíticas máis innovadoras (con nós) en todos os contextos.

Ex: Antes de ir ó xulgado, conversou connosco, Convídote a xantar connosco mañá, Foi connosco ó cine, Ó rematar o espectáculo, aplaudan connosco, OBS: As formas sintéticas tradicionais alternan coas formas analíticas máis innovadoras (con nós) en todos os contextos ( Comeu connosco/con nós e logo marchou ó traballo), agás cando o pronome leva algún adxacente no que só se poden usar as formas analíticas ( *Asistiu connosco as dúas ó concerto por Asistiu con nós as dúas ó concerto)

Citas

  • Antes de ir ao xulgado, conversou connosco, Convídote a xantar connosco mañá , Foi connosco ao cine , Ao rematar o espectáculo, aplaudan connosco, OBS: As formas sintéticas tradicionais alternan coas formas analíticas máis innovadoras ( con nós ) en todos os contextos ( Comeu connosco/con nós e logo marchou ao traballo), agás cando o pronome leva algún adxacente no que só se poden usar as formas analíticas ( * Asistiu connosco as dúas ao concerto por Asistiu con nós as dúas ao concerto)