comunidade

comunidade

lat communitāte

Plural: comunidades
 1. s f

  Calidade do que se posúe entre varios.

 2. s f

  Reunión dos que viven en común.

  1. s [SOCIOL ]

   Grupo social caracterizado por un vínculo territorial e de convivencia ou por unha afinidade de intereses e de conviccións ideolóxicas, sociais, políticas ou relixiosas.

  2. s [RELIX ]

   Membros dunha igrexa particular que pertencen a unha orde determinada e viven nun convento.

  3. s [HIST ]

   Unión, baixo un réxime administrativo común, dunha cidade ou vila coas poboacións situadas no seu termo.

  4. comunidade autónoma [ADM ]

   Entidade dotada de autonomía política na que se constitúen as nacionalidades e rexións de España para o exercicio do dereito de autogoberno que lles recoñece a Constitución de 1978.

  5. comunidade científica

   Grupo de investigadores e científicos de calquera disciplina ou especialidade ou dun determinado ámbito xeográfico.

  6. comunidade de bens [DER ]

   Propiedade ou dominio dunha cousa ou dereito, compartida entre diversas persoas.

  7. comunidade de bens [DER ]

   Forma de organización do patrimonio da sociedade conxugal, que se caracteriza por agrupar nunha masa común todos ou unha parte dos bens e propiedades dos cónxuxes de modo que as rendas se destinen a soportar os gastos do matrimonio.

  8. comunidade de montes

   Forma de organización dos montes veciñais en mancomún de Galicia.

  9. comunidade de pastos [DER ]

   Situación de copropiedade respecto aos pastos dos terreos de varios propietarios de fincas rústicas.

  10. comunidade de propietarios [DER ]

   Situación de copropiedade respecto a un ben moble ou inmoble, que se caracteriza pola existencia dunha pluralidade de persoas en relación á propiedade do obxecto. Os copropietarios teñen dereito a dispor da súa parte, que poden vender ou hipotecar.

  11. comunidade de regantes [DER ]

   Corporación de dereito público que, baixo tutela administrativa, exerce a administración das augas públicas para rego.

  12. comunidade educativa [EDUC ]

   Conxunto formado por todos os axentes e colaboradores do proceso educativo, especialmente referido aos pais, profesores e alumnos.

  13. comunidade internacional [DER ]

   Unión libre dos estados e demais suxeitos de dereito internacional baseada na idea de solidariedade e que intenta resolver por medios pacíficos os conflitos de intereses internacionais.

  14. comunidade linguística [LING ]

   Grupo social no que os seus membros teñen consciencia de usar e relacionarse co mesmo sistema lingüístico.

  15. comunidade terapéutica [MED ]

   Unidade hospitalaria na que o enfermo se converte en parte activa da comunidade, polo que intervén en tarefas de organización asistencial.

 3. s f [ECOL ]

  Conxunto de organismos de especies diferentes que habitan un contorno común e interaccionan mutuamente.

Sinónimos

Citas

 • A superiora da comunidade de monxas estableceu o horario de visitas do convento
 • As obras fixéronse pensando en toda a comunidade de veciños
 • Hai que traballar polo ben da comunidade
 • Os dous teñen a mesma comunidade de ideas