cola-

cola-

gr κόλλα   ‘goma, cola’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘cola’ ou ‘xelatina’.