clasto-

clasto-

gr κλαστός ‘crebado, fragmentado’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘partido, fragmentado’. OBS: Tamén se emprega como sufixo coa forma -clasto.