cervic(i/o)-

cervic(i/o)-
pref

Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘colo, cerviz’.