adiabatismo

adiabatismo

gr ἀ δι άβατος ‘impenetrable’ + -ισμός ‘actividade, adhesión’

Plural: adiabatismos
s m [FÍS ]

Estado dun sistema termodinámico que non intercambia enerxía calorífica.