cationotropía

cationotropía

catión + -tropía

Plural: cationotropías
s f [QUÍM ]

Tautomaría na que as estruturas se diferencian pola posición dun átomo ou dun grupo de átomos que son capaces de dar un catión estable.