casus foederis*

casus foederis*
loc [DER ]

Expresión que significa ‘caso de alianza’ e que se aplica a unha circunstancia ou cláusula pola que unha potencia está obrigada a intervir en defensa dun estado aliado.

Palabras vecinas

casullo casulo casus belli* casus foederis* cata cata- catabático -ca