carba-

carba-

lat carbo, -ōnis

pref

Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras científicas relacionadas co ‘carbono’.

Ex: carbacida, carbalcoxilo.

Citas

  • carbacida, carbalcoxilo.