CAP

CAP
[BIOQ ]

Proteína que regula positivamente o proceso de transcrición.