canté!

canté!
interx

Exclamación que expresa aprobación irónica ou, con maior frecuencia, un desexo inalcanzable.