campaña

campaña
Plural: campañas
 1. s f
  1. Operación militar que se realiza en campo aberto.

  2. Conxunto de operacións estratéxicas, recollidas nun plano organizado previamente, para levar a cabo algún obxectivo concreto.

  3. Período no que as tropas residen ou operan en zonas de guerra.

  1. s

   Serie de actuacións para conseguir un determinado fin.

  2. campaña publicitaria

   Conxunto de accións realizadas por un anunciante dun produto para conseguir un maior número de ventas.

 2. s f

  Período no que se realizan unha serie de actividades cunha finalidade concreta.

 3. s f
  1. Tempo que duran as operacións realizadas por un buque cumprindo algunha misión.

  2. Duración dos servizos que presta un mariñeiro nun buque de guerra.

  3. Temporada de pesca dunha especie.