cambio

cambio

cambiar

Plural: cambios
 1. s m

  Acción e efecto de cambiar ou cambiarse.

  1. s

   Adquisición dun tipo de moeda distinta da que se posúe.

  2. s

   Prezo da cotización dos valores mercantís.

  3. libre cambio

   Situación económica caracterizada por unha ampla capacidade operativa das leis de mercado, que determinan espontaneamente a formación das relacións de equivalencia entre os bens e os factores da produción, tanto interna como internacionalmente.

  4. taxa de cambio

   Prezo dunha divisa estranxeira en termos da unidade monetaria nacional.

 2. s m
  1. Cartos que sobran ao pagar algo cunha cantidade superior ao seu prezo.

  2. Moeda fraccionaria.

  1. s

   Calquera mutación que sofre a lingua.

  2. cambio fonético

   Modificación que sofre un son na evolución dunha lingua.

  3. cambio semántico

   Alteración que se produce na significación dunha palabra.

 3. cambio climático [CLIMAT ]

  Hipótese de alteración do clima terrestre que defende a orixe antrópica do incremento das temperaturas observado desde mediados do s XIX.

 4. cambio de estado [FÍS ]

  Paso dun corpo dun estado físico a outro.

 5. cambio de marchas/velocidades [TECNOL ]

  Dispositivo constituído por dous eixes, conectados entre eles por un sistema que permite variar a velocidade dun respecto á do outro.

 6. cambio de rasante

  Punto máis alto dunha costa que, nunha vía imposibilita a visibilidade da baixada que está a continuación.

 7. cambio de vía [TECNOL ]

  Dispositivo situado nas vías do tren que permite que estes vehículos pasen da vía na que están a outra converxente.

 8. cambio social [SOCIOL ]

  Concepto introducido por W. F. Ogburn (1922) para superar todos os problemas que supuña tratar con termos como progreso, desenvolvemento ou evolución.

Sinónimos

Confrontaciones

mudanza

Citas

 • A ver se me axudas a amañar a bicicleta porque non lle funciona o cambio de marchas
 • No banco déronme cambio do billete de cinco mil: tres billetes de mil, dúas moedas de cincocentas e dez de cen pesetas
 • O cambio do euro con respecto ao dólar baixou nestes últimos días
 • O cambio eran cinco duros e deixeillos quedar ao camareiro
 • Os ladróns levaron todo o cambio que había na caixa do bar
 • Por mor do cambio de horario de saída do avión, quedaremos en terra, Afectoulle tanto o cambio de clima que agora está moi recuperado da súa doenza
 • Subiu o cambio das accións da súa empresa

Frases hechas

 • A cambio loc adv En compensaci

 • En cambio loc adv Pola contra, non obstante . Ex: Non

Refranes

 • A burro vello múdalle o alimento e darache o pelexo.
 • A quen se muda, múdalle a ventura.
 • Hoxe todo vai pola nova. Se iso é bo, mañá o dirá quen poida.
 • Moitas veces mudarse non é mellorarse.
 • Muda o lobo os dentes máis non as mentes.
 • O lobo muda o pelo mais non o vezo.
 • O que se muda, Deus o axuda.
 • O que troca odre por odre, algún deles ten que ser podre.
 • Odre por odre, un ha saír podre.
 • Quen muda de amo, muda de fado.
 • Se mudas ao vello de terra, logo che dará el a pelexa.