cadea

cadea

lat catēna

Plural: cadeas
  1. s

   Sucesión de aneis enlazados entre si, xeralmente de metal.

  2. s [MAR ]

   Conxunto de elos metálicos co que se une a áncora á embarcación.

  3. s [TECNOL ]

   Sucesión de elos de formas moi diversas, dunha gran resistencia, enlazados un a continuación do outro, que se emprega para aguantar, arrastrar, levantar cargas ou para transmitir o movemento.

  4. s [TÉXT ]

   Disposición dos urdidos para o seu transporte, imitando os elos dunha cadea.

  5. cadea de agrimensor [METROL ]

   Cadea formada por barras de ferro que se unen por medio de aneis, de dous metros de lonxitude, e que se emprega para medir terreos.

  6. cadeas antiescorregantes [TRANSP ]

   Conxunto de cadeas utilizadas nos pneumáticos dos vehículos para ter máis adherencia cando se circula sobre xeo ou neve.

 1. s f
  1. Conxunto de elementos semellantes que se suceden sen interrupción.

  2. [COMUN ]

   Conxunto de emisoras que transmiten un mesmo programa producido nun centro emisor principal.

  3. [COMUN ]

   Conxunto de emisoras de radionavegación que emiten uns sinais que indican a posición dun barco ou dun avión.

  4. [ECON ]

   Conxunto de establecementos que forman parte dun negocio.

  5. [MAT ]

   Conxunto totalmente ordenado.

  6. [MAT ]

   Sucesión de variables aleatorias, de xeito que a distribución da probabilidade dunha delas depende dos valores obtidos polas anteriores.

  7. [QUÍM ]

   Conxunto de átomos enlazados linealmente uns con outros e que constitúen o esqueleto dunha molécula ou dunha parte desta molécula.

  8. [QUÍM ]

   Serie máis ou menos longa de átomos de carbono unidos consecutivamente ou ben formando ciclos.

  1. s

   Serie ininterrompida de feitos ou de ideas que dependen uns dos outros.

  2. cadea de montaxe [IND ]

   Conxunto de máquinas e equipos empregados na fabricación en cadea.

  3. cadea respiratoria/transportadora de electróns [BIOL ]

   Sistema de transporte de electróns que se aproveita na oxidación biolóxica de substratos para a obtención da enerxía redutora que conteñen, e que se atopa nas membranas das mitocondrias e das bacterias.

  4. cadea trófica/alimentaria/nutricional [ECOL ]

   Concepto ecolóxico que describe as relacións de produción, depredación ou aproveitamento nunha sucesión lineal de organismos, que constitúen os distintos niveis ou elos da cadea.

  5. traballo en cadea [IND ]

   Sistema de produción no que o material pasa por diferentes máquinas ou equipos, dispostos para que cada un efectúe a operación correspondente á orde que ocupa no proceso.

 2. s
  1. [DER ]

   Pena de reclusión nun presidio que pode ser temporal ou para toda a vida.

  2. Lugar no que cumpre a súa pena un presidiario.

  3. Ligazón que condiciona a liberdade dunha persoa.

 3. s f [AUTOM ]

  Conxunto de elementos que serven para asegurar a emisión, a transmisión e a recepción de sinais nun servosistema ou nunha regulación.

 4. s f

  Transmisión multiplicada de oracións que ameaza desgrazas, en caso de romperse, ou que promete acontecementos afortunados, se se continúan as oracións.

 5. s f
  1. Parte do carro que atravesa a armazón, dunha banda da cheda á outra, e que dá forma á estrutura da grade e sostén o piso.

  2. Cada un dos paus encorvados que forman parte do carro, onde vai metido o pescozo dos animais de tiro.

 6. s f [TECNOL ]

  Equipo de reprodución de son que comprende unha fonte, un amplificador e os elementos reprodutores.

 7. cadea fónica/falada [LING/FILOL ]

  Conxunto indeterminado de elementos fónicos dotado de significación nunha lingua calquera.

Sinónimos

Citas

 • Cambiei de cadea porque non me gustaba a programación
 • Cando subían a áncora a cadea estaba chea de algas
 • Cometeu un delicto cando era novo e pasou varios anos na cadea
 • Despois de algún tempo ningún dos dous se sentía cómodo coa cadea do matrimonio
 • Este hotel pertence a unha cadea de hostalería con establecementos en toda Europa
 • Fixemos unha cadea humana para pedir melloras no ensino
 • Mecanizaron parte da cadea de montaxe da fábrica e varios obreiros quedaron sen emprego
 • Ponlle o cadeado á maleta antes de marchares.
 • Regaloulle unha cadea de ouro, O portal está pechado cunha cadea chea de ferruxe
 • Toda a familia sufriu unha cadea de desastres naquelas datas
 • Visitamos a cadea dos Alpes antes da temporada de inverno

Frases hechas

 • En cadea loc adv En sucesi

Refranes

 • As silveiras e os ladrón s, inda que se prendan, non son bos.

Palabras vecinas

cádavo caddie* caddo cadea cadeado cadeeira cadeira