buzamento

buzamento

buzar

m [XEOG ]

Ángulo que forma un estrato ou un filón coa horizontal. Exprésase en graos, ou milésimas de radián.

Palabras vecinas

buxo buyout* buzaco -ca buzamento buzar buzo bylina*