buna

buna
f [QUÍM/IND ]

Caucho sintético que se obtén por polimerización do 1,3-butadieno ou por copolimerización deste con outros monómeros.