bulimia

bulimia

gr βουλιμία gr βούλιμος ‘moi famento’

f [PAT ]

Sensación de fame intensa e dificilmente saciable que se presenta nalgunhas neuroses, en estados de excitación maníaca e en demencias.