brucina

brucina
Nome científico: C<sub> 23</sub> H<sub> 26</sub> N<sub> 2</sub> O<sub> 4</sub>
f [QUÍM ]

Alcaloide extraído da noz vómica. Emprégase en medicina coas mesmas indicacións ca a estricnina, aínda que se lle descubriron claras propiedades carcinóxenas.