brontozoo

brontozoo

bronto- + zoo

m [PALEONT ]

Conxunto de restos fósiles de ósos ou pegadas de grandes dinosauros dos que non se coñece a especie.