acre

acre
Plural: acres
s m [METROL ]

Unidade de medida agraria que equivale a unha superficie de 40 áreas e 47 centiáreas.