acr(o)-

acr(o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras cos significados de ‘situado no extremo, no cume’, ‘o máis alto’.