borborigmo

borborigmo

gr βορβορυγμός

m

Ruído intestinal debido ao movemento de gases polos movementos peristálticos.