"quinta" (Palabra completa)

Mostrando 3 resultados de 3.

 • Propiedade rural composta de casa e terreo de labradío que pagaba de renda unha quinta parte dos froitos.

  VER EL DETALLE DEL TÉRMINO
  1. Intervalo de cinco graos da escala diatónica que ten tres formas diferentes: a xusta, a aumentada e a diminuída.

  2. Sistema de recrutamento que obrigaba á incorporación da quinta parte dos homes ao exército, despois de realizar un sorteo.

  3. Moeda de ouro de 25 pesetas cuñada en nome de Afonso XII, en 1881.

  VER EL DETALLE DEL TÉRMINO
  1. Que ocupa o lugar número cinco nunha serie.

  2. Que equivale a cada unha das porcións que resulta de dividir un todo en cinco partes. Tm s m.

  3. recruta.

  4. Botella de cervexa que equivale a 1/5 de litro.

   1. Beneficio que, a modo de dereito, percibía un señor ou un monarca sobre as vendas ou concesións e que se correspondía cunha quinta parte do valor das mesmas.

   2. Tributo percibido pola Coroa de Castela desde a época medieval, que correspondía á explotación das minas dos seus dominios.

  5. Moeda castelá, referida ao ordenamento de 1373, concedido polo rei Enrique II de Castela.

  VER EL DETALLE DEL TÉRMINO