termo

termo

lat termĭnu

Plural: termos
 1. s m

  Momento final en que algo remata.

 2. s m

  Período de tempo determinado para a realización dalgunha cousa.

 3. s m [DER/ADM ]

  Porción dun territorio limitada por propiedade ou xurisdición, especialmente territorio que forma a xurisdición dun concello.

  1. s

   Elementos dun todo co que gardan relación.

  2. s [MAT ]

   Elemento que aparece nunha expresión matemática.

  3. termo independente [MAT ]

   Termo que, nun polinomio ou nunha ecuación, non afecta a ningunha incógnita.

 4. s m

  ocábulo propio dunha ciencia ou disciplina determinada.

 5. s m

  Lugar que unha cousa ocupa nunha enumeración, segundo o nivel de importancia ou a consideración que se lle atribúa.

 6. s m pl

  Condicións ou circunstancias en que se establece un acordo.

 7. s m pl

  Modo de expresar ou abordar un tema.

Confrontacións

vocábulo

Frases feitas

 • Levar a termo (algo). Finalizar algo.