incidencia

incidencia

lat incidentĭa

Plural: incidencias
 1. s f

  Acción de incidir.

 2. s f

  Feito ou suceso que ocorre no desenvolvemento dun asunto.

 3. s f

  Consecuencia ou efecto que ten unha cousa sobre outra.

  1. s

   Choque dun proxectil, dunha onda ou dun raio sobre unha superficie.

  2. ángulo de incidencia

   Ángulo que está formado pola dirección de propagación e a normal á superficie nun punto sobre o que incide un proxectil, unha onda ou un raio.

  3. punto de incidencia

   értice do ángulo de incidencia.

 4. incidencia do imposto [ECON ]

  Repercusión efectiva da imposición fiscal.

Sinónimos

Citas

 • Fixeron a viaxe sen ningunha incidencia salientable
 • O prezo dos combustibles ten moita incidencia sobre o IPC

Palabras veciñas

inchazón inchón -na inchume incidencia incidental incidente incidir