"haber"

Amosando 2 resultados de 2.

  1. Ser ou existir algo.

  2. Ocorrer ou ter lugar algo.

  3. Estar ou atoparse nun lugar.

  4. Pasar ou transcorrer o tempo que se expresa.

  VER O DETALLE DO TERMO
  1. Conxunto de bens e dereitos que posúe unha persoa física ou xurídica.

  2. Columna dereita dunha conta na que se anotan as reducións de capital en funcionamento (activo) ou os incrementos das fontes de financiamento (pasivo), e os beneficios do neto.

  3. Emolumentos que percibe unha persoa por un traballo.

  VER O DETALLE DO TERMO