"poder"

Mostrando 2 resultados de 2.

  1. Ser capaz ou hábil para facer unha cousa.

  2. Ter permiso ou dereito para realizar algo.

  3. Ter a forza física necesaria para facer algo.

  4. Ser posible que suceda ou ocorra algunha cousa.

  5. Ser capaz de vencer a algo ou a alguén.

  6. Ter influencias ou dominio sobre algo ou alguén.

  VER EL DETALLE DEL TÉRMINO
  1. Facultade ou capacidade para facer unha cousa.

  2. Forza ou vigor de algo ou alguén.

  3. Capacidade ou eficacia que ten algo.

  4. coeficiente de absorción.

  5. Cantidade de calorías producidas no organismo por unidade de peso dun alimento.

  6. Cantidade de calor que libera unha unidade de masa, ou de volume se é un gas, dun combustible nunha combustión completa. Exprésase en quilocalorías por quilo ou en m 3 normal se é un gas.

  7. Capacidade dun obxectivo para reproducir os detalles dunha imaxe.

  8. transmisividade.

  9. emisividade.

  10. ...

  VER EL DETALLE DEL TÉRMINO