torreiro -ra

torreiros 1 Persoa que se ocupa do funcionamento e mantemento dun faro marítimo. s Persoa que se ocupa do funcionamento e mantemento dun faro marítimo. 2 Lugar onde se realizan as festas. s m Lugar onde se realizan as festas.