puño

puños 1 Man pechada. s m Man pechada. 2 Parte da manga dunha peza de vestir que cobre o pulso. s m Parte da manga dunha peza de vestir que cobre o pulso. 3 Parte dalgúns obxectos, como o paraugas, o caxato ou o remo, por onde se agarra. s m Parte dalgúns obxectos, como o paraugas, o caxato ou o remo, por onde se agarra. 4 Cantidade de calquera cousa que cabe nunha man pechada. s m Cantidade de calquera cousa que cabe nunha man pechada. 5 Vértice extremo dunha vela. puño da vela MAR Vértice extremo dunha vela.