pomba

pombas 1 Ave da familia dos colúmbidos, de tamaño medio, cor cinsenta e alimentación granívora. s f ANIMAL/ORNIT Ave da familia dos colúmbidos, de tamaño medio, cor cinsenta e alimentación granívora. 2 Pomba que presenta o corpo de cor que alterna o azul co gris e irisacións de diferentes cores, e con liñas negras nas ás e na cola. pomba brava ANIMAL/ORNIT Pomba que presenta o corpo de cor que alterna o azul co gris e irisacións de diferentes cores, e con liñas negras nas ás e na cola. 3 Pomba dedicada ao transporte de mensaxes desde un lugar remoto ata o seu pombal. pomba mensaxeira ANIMAL/ORNIT Pomba dedicada ao transporte de mensaxes desde un lugar remoto ata o seu pombal. 4 Pomba que presenta o corpo gris, moi parecida á brava, aínda que coa mitra máis escura e os extremos das ás negros. pomba zura ANIMAL/ ORNIT Pomba que presenta o corpo gris, moi parecida á brava, aínda que coa mitra máis escura e os extremos das ás negros.