peoniáceo -a

peoniáceos [cast:peoniáceo -a; ingl: Paeoniaceae] 1 Relativo ou pertencente ás peoniáceas. adx Relativo ou pertencente ás peoniáceas. 2 Planta da familia das peoniáceas. s f PLANTA Planta da familia das peoniáceas. 3 Familia de plantas herbáceas perennes, da orde das dileniais, que presenta follas e flores solitaras e actinomorfas, grandes, e o froito de tipo polfolículo. s f pl PLANTA Familia de plantas herbáceas perennes, da orde das dileniais, que presenta follas e flores solitaras e actinomorfas, grandes, e o froito de tipo polfolículo.