papagaio

papagaios [port: papagaio -a; cast: papagayo; ingl: parrot] 1 Ave, da orde dos psitaciformes, que se caracteriza por ter o peteiro curvo, a lingua carnosa, catro dedos nas patas e a plumaxe moi vistosa. Se se domestica pode imitar a fala humana. s m ANIMAL/ORNIT Ave, da orde dos psitaciformes, que se caracteriza por ter o peteiro curvo, a lingua carnosa, catro dedos nas patas e a plumaxe moi vistosa. Se se domestica pode imitar a fala humana. 2 Persoa que fala sen mesura. s m fig Persoa que fala sen mesura.