licuefacción

licuefaccións [cast:licuefacción; ingl: liquefaction] 1 Acción e efecto de licuar. s f Acción e efecto de licuar. 2 Proceso mediante o que un sólido ou un gas pasa a estado líquido, que só se pode efectuar por debaixo da temperatura crítica. s f FÍS/QUÍM Proceso mediante o que un sólido ou un gas pasa a estado líquido, que só se pode efectuar por debaixo da temperatura crítica. 3 fusión. s f FÍS fusión. 4 Procedemento que se emprega para a obtención de gasolina e doutros produtos enerxéticos a partir do carbón. licuefacción do carbón QUÍM Procedemento que se emprega para a obtención de gasolina e doutros produtos enerxéticos a partir do carbón.