licuar

[port:liquefazer; cast: licuar; ingl: liquefy] 1 Pasar unha substancia de estado gasoso ou sólido a estado líquido. Tm v pron. v t FÍS/QUÍM Pasar unha substancia de estado gasoso ou sólido a estado líquido. Tm v pron. 2 Separar dúas substancias ou máis, de puntos de fusión suficientemente separados, por arrefriamento lento das substancias en estado de fusión e en consecuencia pola solidificación sucesiva dos diferentes compoñentes da mestura líquida. v t TECNOL Separar dúas substancias ou máis, de puntos de fusión suficientemente separados, por arrefriamento lento das substancias en estado de fusión e en consecuencia pola solidificación sucesiva dos diferentes compoñentes da mestura líquida. 3 Extraer o líquido intersticial que contén unha froita ou verdura da polpa, pel, sementes e outras partes sólidas que as compoñen. v t Extraer o líquido intersticial que contén unha froita ou verdura da polpa, pel, sementes e outras partes sólidas que as compoñen.