fanerozoico -ca

fanerozoicos 1 Relativo ou pertencente ao Fanerozoico. adx Relativo ou pertencente ao Fanerozoico. 2 Eón máis moderno, posterior ao Precámbrico, que comprende as eras do Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Constitúe o tempo durante o que viviron a maior parte dos organismos macroscópicos e no que apareceron os animais con cuncha e esqueleto. OBS: Nesta acepción  adoita escribirse en maiúscula. s m ESTRATIG Eón máis moderno, posterior ao Precámbrico, que comprende as eras do Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Constitúe o tempo durante o que viviron a maior parte dos organismos macroscópicos e no que apareceron os animais con cuncha e esqueleto. OBS: Nesta acepción  adoita escribirse en maiúscula.