dingo

dingos [port: dingo; cast: dingo; ingl:dingo] Canis familiaris dingo s m ANIMAL Mamífero carnívoro australiano, da familia dos cánidos, descendente de cánidos domésticos introducidos polos primeiros aborixes australianos. Son animais gregarios que cazan en grupo.