cuño

cuños [port: cunho; cast: cuño; ingl: stamp] 1 Instrumento, xeralmente de aceiro, co que se gravan moedas, medallas, sobres de correspondencia ou outras cousas. s m Instrumento, xeralmente de aceiro, co que se gravan moedas, medallas, sobres de correspondencia ou outras cousas. 2 Debuxo ou inscrición en relevo ou con tinta que imprime ou grava este instrumento. s m Debuxo ou inscrición en relevo ou con tinta que imprime ou grava este instrumento. 3 Característica que é propia e distingue algo ou alguén dos demais. s m fig Característica que é propia e distingue algo ou alguén dos demais.