chuca

chucas [cast: taba] s f Xogo que resulta da combinación de varias pezas con forma de óso, mentres se lanza unha pelota ou obxecto semellante ao aire.