Digalego - Dicionario de Galego

  bang*

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
ingl
   1 m Onomatopea que imita un disparo.

   2 bang sónico AERON Efecto sonoro de detonación producido polas ondas de choque dun avión en réxime supersónico.
Barra colores