Digalego - Dicionario de Galego

  voivoda, voivodina

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 s HIST Xefe militar gobernador ou alto funcionario nos países eslavos desde a Idade Media.

   2 s DER/ADM Gobernador dun voivodato.
Barra colores