Digalego - Dicionario de Galego

  vetón, vetoa

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat Vettones

   1 adx Relativo ou pertencente ao pobo vetón.

   2 s HIST Individuo do pobo vetón.

   3 s m pl HIST Pobo prerromano que ocupou a zona occidental da Península Ibérica, e que axudou aos lusitanos cando se alzaron contra os romanos.
Barra colores