Digalego - Dicionario de Galego

  truán, truá

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 adx Que é desvergonzado e vive do engano e das malas artes. Tm s.

   2 adx Que non lle gusta traballar. Tm s.
Barra colores